Brugsvilkår

Ophavsrettigheder

Copyright 2002-2010 Tesla Motors, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Teksten, billederne, grafikken, lydfilerne, animationsfilerne, videofilerne og deres placering på internetsiderne for Tesla Motors, Inc. er alle underlagt ophavsrettigheder og anden form for beskyttelse af intellektuel ejendom. Disse elementer må ikke kopieres til kommercielt brug eller distribuering og må ikke modificeres eller genpostes. Visse internetsider for Tesla Motors, Inc. indeholder også materiale, der er underlagt ophavsrettigheder tilhørende de pågældende udbydere.

Priser

Alle angivne priser er anbefalede detailpriser. Priser er aktuelle på tidspunktet for udgivelsen og kan ændres uden forudgående varsel.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle mærker, der bliver vist på internetsiderne for Tesla Motors, Inc., underlagt varemærkerettighederne tilhørende Tesla Motors, Inc., herunder men ikke begrænset til modelnavneplader, virksomhedslogoer og emblemer.

Ingen licenser

Tesla Motors, Inc. stræber efter at lave innovative og informative internetsider. Tesla Motors, Inc. håber, at du vil være lige så entusiastisk, som vi er omkring denne kreative indsats. Tesla Motors, Inc. skal dog beskytte sin intellektuelle ejendom, herunder sine patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Du skal derfor være opmærksom på, at ingen af disse internetsider eller materiale derpå på nogen måde kan tildele en person licens til intellektuel ejendom tilhørende Tesla Motors, Inc. eller tolkes som om, at dette er tilfældet.

Forbehold angående fremadrettede udsagn

Internetsider, erklæringer om investorrelationer, prognoser, præsentationer, lyd- og videofiler af begivenheder (live eller optagne) og andre dokumenter på disse internetsider indeholder blandt andet fremadrettede udsagn, der afspejler ledelsens nuværende meninger om fremtidige begivenheder. Ordene “forventer”, “formoder”, “mener”, “skønner”, “forventer”, “har til hensigt”, “kan”, “planlægger”, “forudsiger”, “bør” og tilsvarende er udtryk, der identificerer fremadrettede udtalelser. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, herunder, men ikke begrænset til følgende: ændringer i valutakurs, renter og råmaterialepriser, markedsintroduktion af konkurrende produkter, øgede salgsincitamentsordninger og fald i videresalgsprisen af brugte biler.

INGEN GARANTIER ELLER PRÆSENTATIONER

OPLYSNINGERNE PÅ DISSE INTERNETSIDER ER OPGIVET AF TESLA MOTORS, INC. "SOM DE ER" OG VIDEREBRINGES, SÅ VIDT SOM DET ER TILLADT VED LOV, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER FORM FOR ANTYDET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER OM, AT DET IKKE ER PATENTKRÆNKENDE. SELV OM DE TILVEJEBRAGTE INFORMATIONER MENES AT VÆRE NØJAGTIGE, KAN DE INDEHOLDE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER

DISSE INTERNETSIDER KAN INDEHOLDE LINKS TIL EKSTERNE WEBSTEDER, DER IKKE ER KONTROLLERET AF TESLA MOTORS, INC. VI KAN DERFOR IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR INDHOLD PÅ WEBSTEDER, HVORTIL DER EVENTUELT LINKES. TESLA MOTORS, INC. TILVEJEBRINGER DISSE LINKS TIL DIG SOM EN HJÆLP, OG INKLUDERINGEN AF ET LINK ANTYDER IKKE EN GODKENDELSE FRA TESLA MOTORS, INC. AF DET WEBSTED, DER LINKES TIL.


X Deutschland Site Besuchen