Ydeevne


Effektiv udnyttelse af energien

Ikke al den energi, som skal til for at drive et køretøj, når frem til hjulene. En del går tabt på friktion og varme. Et køretøjs effektivitet kan inddeles i to tabskategorier: vejmodstand og energiomsætning. Tesla har tildelt begge kategorier omhyggelig opmærsomhed for at opnå maksimal rækkevidde. Tesla Roadster kombinerer både en utrolig elektrisk drivlinje og en ingeniørs besættelse af effektivitet, og resultatet er den mest effektive sportsvogn, som findes på markedet i dag.

Vejmodstand

Alle biltyper skal overvinde vejmodstanden, uanset hvilken drivlinje de bruger. Dette indbefatter luftmodstand, mekanisk friktion (lejer, nav, drivaksel) og dækkenes rullemodstand. Vejmodstand påvirker alle køretøjer.  Når en bil øger hastigheden, øges luftmodstanden; der er mere luft, som bilen skal "skubbe" af vejen. Derfor er vejmodstanden større ved højere hastigheder og afhænger af køretøjets aerodynamiske egenskaber. Teslas ingeniører fokuserer på at reducere det aerodynamiske tab og samtidig opretholde et smukt design. Vejmodstanden kan begrænses ved at udforme bremser, lejer and andre roterende komponenter med henblik på at reducere friktionen. Det er også vigtigt at bruge dæk med lav rullemodstand og gøre køretøjet så let som muligt. Den energi, man sparer ved at reducere vejmodstanden, kan have en betydelig positiv indflydelse på rækkevidden. Model S er en af de mest aerodynamiske sedaner, der nogensinde er fremstillet, og har alle komponenter afstemt med henblik på at reducere friktion og opnå størst mulig rækkevidde.

Tab ved energiomsætning

To teoretiske køretøjer med identisk vejmodstand kan have vidt forskellig effektivitet alt afhængig af, hvor effektivt de omsætter energien, inden den når til hjulene. Elbiler har det laveste samlede tab ved energiomsætning.

Elbilens effektivitet

I et elektrisk køretøj opbevares der kemisk energi i et batteri. Lithium ion batterier bruges i Teslas køretøjer på grund af deres høje energitæthed. Omsætning af kemisk energi til frie elektroner (elektrisk energi) kan have en effektivitetsgrad på over 90% - lidt af energien går tabt til opvarmning i celler og andre batterikomponenter som f.eks. strømledere og sikringer. De øvrige komponenter i Teslas drivlinje - omformer og motor - er også særdeles effektive. Alt i alt ligger Tesla Roadster's kørselseffektivitet på 88% - næsten tre gange mere effektiv end et køretøj drevet af en forbrændingsmotor.

Forbrændingsmotorens effektivitet

I en konventionel bil lagres den kemiske energi i form af benzin. Der bruges forbrænding til at omsætte den kemiske energi til termisk energi. Stempler omsætter den termiske energi til det mekaniske værk, som få hjulene til at dreje rundt. Effektiviteten af denne omsætningsproces er - i bedste fald - 35%. Størstedelen af energien, som er oplagret i benzinen, går tabt som varme.

Effektivitet af hybridbiler og plug-in hybrider

Energiomsætningen i en hybridbil er en kombination af et forbrændingsmotor-drevet køretøj og en batteridrevet elbil. Sammenlagt er en hybridbils effektivitet lidt højere end et konventionelt køretøj, fordi den kan genvinde noget af vejmodstandsenergien, men den er stadig meget lavere end en elbils. Når en hybridbil kører i rent el-mode kan den samlede effektivitet være ganske høj. Men i det øjeblik benzinmotoren træder i kraft, falder drivlinjens effektivitet både på grund af konverteringsprocessen til elbil og batteriet. En verden med 100% hybride køretøjer er stadig 100% afhængig af olie.

"Kilde til hjul" effektivitet

Ved at sammenligne et eksempel på hver teknologi viser det sig, at Teslas elteknologi udnytter energien mest effektivt. Da forsyningsselskaberne bygger mere og mere effektive værker og benytter flere og flere vedvarende energikilder, vil effektiviteten fra kilde til batteri stige væsentligt. Med tiden vil den generelle kørselseffektivitet komme op på et niveau, som ikke hidtil er opnået ved forbrændings- eller hybridteknologi.


X Deutschland Site Besuchen