Miljø


Råolien varer ikke evigt

Råolie er en begrænset ressource og genstand for drastiske prisstigninger, geopolitisk ustabilitet og miljømæssige katastrofer af enormt omfang. Råolie forsyner 95% af USA's transportsektor, en sektor som kræver næsten 28% af det samlede energiforbrug. Det globale behov for personlig transport er stigende, mens reserverne er faldende. Ikke blot er benzin en svindende ressource, men også en væsentlig kilde til udslip af drivhusgasser.

Heldigvis kan formindskelse af olieforbruget til transportformål hurtigt øge uafhængigheden og reducere udslip. Tesla's køretøjer er et grundlæggende skridt hen imod et renere, mere uafhængigt transport-paradigme.

Ren energi er fremtiden

Begrænsning af transportsektorens afhængighed af råolie betyder en forøget afhængighed af elektricitet. Når elnettet udsættes for øget forbrug på grund af øget transport, vil behovet for energi stige. Dette behov kan imødekommes ved at sætte mere effektive kraftværker og vedvarende energimetoder i drift. Mange lande har forpligtet sig til at begrænse afhængigheden af fossile brændstoffer ved at øge deres produktion af vedvarende energi. USA's føderale regering har forpligtet sig til at nedsætte udslippet af drivhusgasser med 25% indtil 2020. I Europa skal den vedvarende energi udgøre 20% af energiforbruget i 2020. Bare Tyskland alene har firdoblet omfanget af den vedvarende energi til elnettet på mindre end et årti.

Der er dem, der siger, at elbiler bare erstatter den ene forurener (råolie) med en anden (kul). Lad os tage USA's elnet som et eksempel: Tesla's elbiler halverer det kuldioxid-udslip, som de brændstofdrevne rivaler udstøder, på trods af det faktum, at halvdelen af elnettet er drevet af kul. Vi kan gøre det bedre. I løbet af de sidste fem år har USA øget elproduktionen fra vedvarende energi og reduceret produktion via kul. I takt med denne ændring bliver elbilerne endnu renere. I Californien er den vedvarende energis (13%) bidrag til elnettet mere end kullets (12%).

Modigt skridt

Mange Tesla ejere rundt om i verden tager selv hånd om udslipsproblemet. De benytter i stigende omfang kun solenergi til dækning af deres fulde energibehov og derved belaster de planeten mindre. Mange forsyningsselskaber giver deres kunder mulighed for at købe energi, som udelukkede er produceret ved hjælp af vedvarende energi. I begge tilfælde har en Roadster ejer en ægte udslipsfri livsstil.


X Deutschland Site Besuchen