Gebruiksvoorwaarden

Auteursrechten

Copyright 2002-2010 Tesla Motors, Inc. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, graphics, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de plaatsing daarvan op internetsites van Tesla Motors, Inc. zijn onderhevig aan auteursrechten en andere beschermingen van intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan deze delen te kopiëren voor commercieel gebruik of verspreiding. Ook is het niet toegestaan deze delen aan te passen of elders te plaatsen. Sommige internetsites van Tesla Motors, Inc. bevatten tevens materiaal dat onderhevig is aan de auteursrechten van hun respectievelijk aanbieders.

Prijzen

Alle gespecificeerde prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen. De prijzen zijn van toepassing ten tijde van publicatie en onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken

Tenzij anderszins aangegeven zijn alle merken als aanwezig op de internetsites van Tesla, Inc. onderhevig aan de handelsmerkrechten van Tesla Motors, Inc., waaronder doch niet beperkt tot naamplaten van modellen en bedrijfslogo's en -emblemen.

Geen licenties

Tesla Motors, Inc. streeft naar innovatieve en informatieve internetsites. Tesla Motors, Inc. hoopt dat u net zo enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. Tesla Motors, Inc. moet echter wel haar intellectuele eigendom beschermen, waaronder haar patenten, handelsmerken en auteursrechten. Dienovereenkomstig dient u zich ervan te vergewissen dat niets van deze internetsites, noch materiaal dat zich daarop bevindt, op enige manier garandeert of als de garantie opgevat mag worden dat een persoon een licentie toekomt op het intellectuele eigendom van Tesla Motors, Inc.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Internetpagina's, persberichten over investeerdersrelaties, voorspellingen, presentaties, audio- en videobestanden of evenementen (live of opgenomen) en andere documenten op deze internetsites bevatten onder andere toekomstgerichte verklaringen die de huidige kijk van het management vertegenwoordigen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De woorden "anticiperen", "aannemen",. "geloven", "schatten", "verwachten", "bedoelen", "zullen", "plannen", "projecteren" en "zouden", evenals soortgelijke uitdrukkingen, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder doch niet beperkt tot: veranderingen van de wisselkoersen, rentebedragen en prijzen van grondstoffen, de introductie van concurrerende producten, verhoogde verkoopinitiatieven en een afname in de wederverkoopprijs van gebruikte voertuigen.

GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN

DE INFORMATIE OP DEZE INTERNETSITES WORDT OP "AS IS" BASIS EN TOT ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANGEBODEN DOOR TESLA MOTORS, INC., ZONDER WAT VOOR GARANTIE DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT EVENTUELE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. HOEWEL DE INFORMATIE ALS ACCURAAT BESCHOUWD WORDT, KAN DEZE FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN BEVATTEN.

DEZE INTERNETSITES KUNNEN BEPAALDE LINKS NAAR EXTERNE SITES BEVATTEN DIE NIET ONDER DE CONTROLE VAN TESLA MOTORS, INC. VALLEN. DERHALVE ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONTENT VAN GELINKTE SITES. TESLA MOTORS, INC. BIEDT U DEZE LINKS SLECHTS BIJ WIJZE VAN SERVICE AAN. DE OPNAME VAN EEN LINK IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING DOOR TESLA MOTORS, INC. VAN DE GELINKTE SITE.


X Deutschland Site Besuchen