MILIEU


Aardolie zal er niet eeuwig zijn

Aardolie is een beperkte hulpbron en een ergerlijke bron van prijsschommelingen, geopolitieke instabiliteit en milieurampen met epische proporties. 95% van de transportsector van de Verenigde Staten loopt momenteel op aardolie, een sector die bijna 28% van het totale energieverbruik opeist. Wereldwijd gaat de vraag naar persoonlijk transport omhoog terwijl reserves omlaag gaan. Niet alleen is aardolie een afnemende bron, maar aardolie is ook een belangrijke bron van broeikasgasuitstoot.

Gelukkig kan het verminderen van het gebruik van olie voor transport snel in toenemende mate bevorderd worden en de uitstoot afnemen. Tesla voertuigen zijn rudimentair in de ontwikkeling van een schoner, meer onafhankelijk transportmodel.

Schone energie is de toekomst

Het verminderen van de afhankelijkheid van aardolie in de transportsector betekent een toenemende afhankelijkheid van elektriciteit. Zodra transport meer gebruik gaat maken van elektriciteit zal de vraag naar energie ook toenemen. Aan deze vraag kan worden voldaan door steeds meer efficiënte centrales en hernieuwbare energiebronnen aan te boren. Veel landen hebben voor een afnemende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen gekozen door nieuwe energiebronnen te exploiteren. De federale regering van de Verenigde Staten heeft beloofd om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 28% verminderd te hebben. In Europa zou vernieuwde energie goed zijn voor 20 procent van het energieverbruik in 2020. Alleen Duitsland heeft in de afgelopen 10 jaar al meer dan viermaal zoveel vernieuwde energie in zijn elektriciteitsnet gestopt.

Sommigen zullen beweren dat elektrische voertuigen simpelweg de ene vervuiler (aardolie) door de andere (steenkool) vervangen. Om het elektriciteitsnet uit de VS als voorbeeld te nemen, halveren Tesla voertuigen de kooldioxide-uitstoot ten opzichte van haar aardolie-verbrandende rivalen, ondanks het feit dat ongeveer de helft van het net op steenkool loopt. Het kan beter. De afgelopen vijf jaar is de opwekking van elektriciteit uit alternatieve energiebronnen in de Verenigde Staten toegenomen, terwijl opwekking uit steenkool afnam. Wanneer deze verschuiving plaats vindt, worden elektrische voertuigen nog schoner. In Californië draagt duurzame energie (13%) meer bij aan het net dan steenkool (12%).

Gedurfde actie

Veel Tesla-eigenaren over de hele wereld nemen de uitstoot in eigen hand. Steeds meer beroepen zij zich voor hun volledige energiebehoefte uitsluitend op zonne-energie en dat is daarom beter voor de planeet. Sommige energiebedrijven geven hun klanten de mogelijkheid om te betalen voor energie die uitsluitend uit alternatieve bronnen wordt gehaald. In beide gevallen houden Roadster-eigenaren er een werkelijk uitstoot-vrije levensstijl op na.


X Deutschland Site Besuchen