Gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht

Auteursrecht 2002-2010 Tesla Motors, Inc. Alle rechten voorbehouden. De tekst, foto's, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, animaties, videobestanden en het gebruik daarvan op de internetsites van Tesla Motors, Inc. zijn allen onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, noch mogen deze objecten worden aangepast of opnieuw gepubliceerd. Sommige internetsites van Tesla Motors Inc. bevatten ook materiaal dat onderworpen is aan de auteursrechten van hun leveranciers.

Prijzen

Alle gespecificeerde prijzen zijn aanbevolen detailhandelprijzen. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld zijn alle tekens die worden weergegeven op de websites van Tesla Motors, Inc. onderworpen aan de merkrechten van Tesla Motors, Inc., inclusief maar niet beperkt tot de naamplaten van het model en de bedrijfslogo's en emblemen.

Geen licenties

Tesla Motors Inc. streeft ernaar innovatieve en informatieve websites aan te bieden. Tesla Motors Inc. hoopt dat u net zo enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wijzelf. Tesla Motors, Inc. moet echter zijn intellectuele eigendom, met inbegrip van octrooien, handelsmerken en auteursrechten beschermen. Het geldt daarom als een kennisgeving dat deze websites, noch enig materiaal op deze sites, op geen enkele wijze toestemming geven of als toestemming kunnen worden geïnterpreteerd om het intellectuele eigendom van Tesla Motors Inc. te gebruiken.

Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Internetpagina's, bekendmakingen voor investeerders, vooruitzichten, presentaties, audio-en videobestanden van evenementen (live of opgenomen) en andere documenten op deze internetsites bevatten onder andere toekomstgerichte verklaringen die de huidige opvattingen van het management weerspiegelen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De woorden 'voorzien', 'aannemen', 'geloven', 'schatten', 'verwachten', 'plannen', 'kunnen', 'plannen', 'project' en 'zouden' en soortgelijke uitdrukkingen zijn kenmerkend voor toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, inclusief, maar niet beperkt tot veranderingen in wisselkoersen, rentepercentages en grondstofprijzen, de introductie van concurrerende producten, stijging in verkoopprikkels, en daling van de verkoopprijzen van gebruikte voertuigen.

GEEN GARANTIE OF VERKLARING

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITES WORDT DOOR TESLA MOTORS, INC. VERSTREKT "AS IS" EN VOOR ZOVER DE WET TOESTAAT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. HOEWEL DE VERSTREKTE INFORMATIE VERONDERSTELD WORDT JUIST TE ZIJN, KUNNEN HIERIN FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VOORKOMEN.

DEZE INTERNETSITES KUNNEN LINKS BEVATTEN NAAR EXTERNE SITES DIE NIET ONDER DE CONTROLE VAN TESLA MOTORS, INC. VALLEN. WIJ ZIJN DAAROM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN GELINKTE SITES. TESLA MOTORS, INC. BIEDT DEZE LINKS UITSTLUITEND AAN VOOR UW GEMAK EN DE WEERGAVE VAN EEN LINK IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING DOOR TESLA MOTORS, INC. VAN DE GELINKTE SITE.


X Deutschland Site Besuchen