Bandetikettering voor passagiersvoertuigen IS van kracht VANAF 1 november 2012 volgens Europese wetgeving (EC) Nr. 1222/2009.

Deze wetgeving brengt een groot voordeel voor consumenteninformatie omtrent bandveiligheid (nat remmen) en de invloed van de band op het milieu teweeg (rolweerstand en extern geluid). De afbeeldingen op het etiket kunnen bekend voorkomen gezien zij reeds worden gebruikt voor huishoudelijke apparatuur, en recentelijker voor nieuwe auto's.

Het EU energie etiket voor banden

Het etiket verdeelt de band onder in categorieën, met een beoordeling voor elk gebied. Hoe beter de beoordeling, hoe beter de band (brandstofbesparing, veiligheid en extern geluid). Rood G is de slechtste klasse, Groen A is de beste klasse.
Brandstofefficiëntie - Met betrekking tot de rolweerstand. Door de rolweerstand te verlagen, verbruikt de band minder energie.
Natte grip - Eén van de belangrijkste veiligheidskenmerken van een band. Banden met een zeer goede natte grip hebben een kortere remafstand wanneer het regent.
Extern geluid - Geluid dat door de band wordt gegenereerd, wordt in golven uitgedrukt: één zwarte golf is het laagste geluidsniveau en drie het hoogste. Het doel is om verkeersgerelateerd geluid voor de omgeving te verminderen.

EU band etikketeringssymbolen 1222/2009
Naleving

Prestaties
21-inch wielen zijn voorzien van prestatiebanden met een laag profiel, die minder bescherming bieden, en daardoor is er bij deze banden meer kans op schade door oneffen wegdek, puin, stoepranden, en andere veel voorkomende obstakels. Schade aan wielen of banden door deze omstandigheden valt niet onder de de nieuwe beperkte voertuiggarantie van het Model S. Model S is niet uitgerust met een reservewiel en band.
Speerpunten
  • 1. Economisch rijden kan het energieverbruik aanzienlijk verlagen
  • 2. De druk van de band dient regelmatig te worden gecontroleerd om grip op natte oppervlakken en de energie-efficiëntie     te optimaliseren
  • 3. De stopafstand dient altijd in acht genomen te worden
Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm

X Deutschland Site Besuchen