Personvernerklæring – Sammendrag

Dette sammendraget gir hovedpunktene til Teslas fullstendige Personvernerklæring, og gjelder for Teslas samhandling med kunder og potensielle kunder, Teslas nettsteder, og Teslas kjøretøy og andre produkter. Dersom du har spørsmål, henvises det til den fullstendige versjonen av Teslas Personvernerklæring på: Tesla Personvernerklæring.

Henting.

 • Tesla henter inn informasjon fra Tesla kjøretøy og produkter, fra nettsteder, nettverk og andre sider, fra kunder og potensielle kunder, fra Teslas tilknyttede selskaper og forretningspartnere, og fra tredjeparter som er nødvendig for å opprettholde taushetsplikten.
 • Vi sporer ditt kjøretøys tilstand og ytelse gjennom datainnsamling og ekstern tilkobling. Vi lagrer ikke data om sted eller personlige innstillinger på biler.
 • Vi bruker cookier og annen teknologi for å holde oversikt over din online interaksjon med våre nettsteder, nettverk og andre sider.

Bruk av opplysninger.

 • Tesla vil ikke dele, selge eller leie ut personopplysninger til utenforstående tredjeparter til eget bruk (dvs. for formål som ikke er relatert til Teslas og Teslas partneres produkter og tjenester) uten samtykke fra deg, med unntak fra juridiske avsløringer som beskrevet i personvernerklæringen.
 • Tesla bruker informasjon til å levere tjenester til våre kunder, for å overholde juridiske krav, for å fullføre salg, for å overvåke og forbedre nettstedet vårt, tjenester, kjøretøy og andre produkter, for interne forretningsformål, og til andre formål som videreformidlet til deg.

Utlevering.

 • Vi deler informasjon med datterselskaper, tilknyttede selskaper og andre enheter som kontrolleres av Tesla.
 • Vi kan utlevere informasjon til andre selskaper som jobber på våre vegne for å bidra til å levere våre tjenester.
 • Vi kan oppgi informasjon som kreves av loven.
 • Vi kan overføre informasjon mellom USA og andre land, og vedlikeholde og behandle informasjon i ethvert land der Tesla opererer.

Tilbaketrekking.

 • Du kan velge å ikke dele informasjon med oss personlig, via telefon eller online.
 • Du kan trekke tilbake samtykke til bruk av din informasjon til formål som ikke er meddelt deg.
 • Du kan trekke tilbake samtykke til utlevering av din informasjon til utenforstående tredjeparter.
 • Du kan trekke tilbake samtykke til ekstern innhenting av kjøretøysdata.

Kontakt oss.

 • Du kan kontakte oss via e-post på privacy@TeslaMotors.com eller via post til Tesla Motors, Inc., Attn: Legal – Privacy Office, 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California 94304, USA.

X Deutschland Site Besuchen