Vilkår for bruk

Opphavsrett

Opphavsrett 2002-2010 Tesla Motors, Inc. Alle rettigheter reservert. Tekst, bilder, grafikk, lydfiler, animerte filer, videofiler og deres fremvisning på nettestedene til Tesla Motors, Inc. er alle underlagt opphavsrett og annen åndsverkbeskyttelse. Disse objektene kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, disse objektene kan heller ikke endres eller overføres. Noen av nettestedene til Tesla Motors, Inc. kan også inneholde materiale som er underlagt leverandørens opphavsrett.

Priser

Alle priser oppgitt er veiledende salgspriser. Prisene er gjeldende på tidspunktet for offentliggjøring og kan endres uten varsel.

Varemerker

Med mindre annet er angitt, er alle varemerker på nettstedene til Tesla Motors, Inc. underlagt varemerkerettighetene til Tesla Motors, Inc., inkludert, men ikke begrenset til, modellnavneskilt og firmalogoer og emblemer.

Ingen Lisenser

Tesla Motors, Inc. sikter på å oppnå innovative og informative nettsteder. Tesla Motors, Inc. håper at du vil være like entusiastisk som vi er om denne kreative innsatsen. Imidlertid må Tesla Motors, Inc. beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter. Følgelig, vær oppmerksom på at verken disse nettstedene, og heller ikke noe materiale på disse, på noen måte gir eller skal bli antatt å gi noen person lisens til åndsverkene til Tesla Motors, Inc.

Forsiktighetsregler om fremoverskuende utsagn

Internettsider, investorrelasjonutgivelser, prognoser, presentasjoner, lyd- og videofiler av arrangementer (live eller innspilt) og andre dokumenter på disse internettsidene inneholder blant annet fremoverskuede utsagn som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige arrangementer. Ordene “forutse”, “anta”, “tro”, “anslå”, “forvente”, “hensikt”, “kan”, “planlegge”, “prosjekt” og “bør” samt lignende uttrykk identifiserer fremoverskuende utsagn. Slike uttalelser er gjenstand for risiko og usikkerhet, inkludert, men ikke begrenset til: endringer i valutakurser, renter og råvarepriser, innføring av konkurrerende produkter, økt salgsinsentiver, og fall i utsalgspriser av bruktbiler.

INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER

INFORMASJONEN PÅ DISSE NETTSTEDENE LEVERES AV TESLA MOTORS, INC. "SOM DEN ER" OG, I DEN GRAD TILLATT VED LOV, LEVERES UTEN GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET, PASSELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE. MENS DEN LEVERTE INFORMASJONEN ANTAS Å VÆRE NØYAKTIG, KAN DEN INNEHOLDE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER.

DISSE INTERNETTSTEDENE KAN INNEHOLDE LENKER TIL EKSTERNE NETTSTEDER SOM IKKE KONTROLLERES AV TESLA MOTORS, INC. VI ER DERFOR IKKE ANSVARLIGE FOR INNHOLDET PÅ NOE LENKET NETTSTED. TESLA MOTORS, INC. TILBYR DEG DISSE LENKENE KUN SOM EN BEKVEMMELIGHET, OG DET FAKTUM AT EN LENKE ER INKLUDERT ANTYDER IKKE AT TESLA MOTORS, INC. STØTTER DET LENKEDE NETTSTEDET.


X Deutschland Site Besuchen