Tesla Motors designer and fremstiller de mest avanserte elektriske kjøretøy og elektriske drivverk i verden. Vi godtar ingen kompromisser angående innovasjon, ytelse eller design. Vi godtar heller ingen kompromisser når det gjelder vår forpliktelse til å ansette og utvikle de beste talentene fra hele verden.

Vi arbeider i små, fokuserte team som er fleksible, effektive og fokusert på kvalitet. Vi er drevet av arbeid med global effekt og er lidenskapelig opptatt av å bygge bransjens beste biler. Tempoet er raskt, arbeidet er stimulerende, strukturen er begrenset og innovasjon er forventet.

Tesla er basert i San Francisco Bay-området, og har satellittkontorer i Los Angeles og Amsterdam, samt over hundre handels- og servicebeliggenheter rundt om i verden.

Lokasjoner