Effektivitet


Effektivt energibruk

Av all energien som brukes til å drive et kjøretøy, når ikke alt frem til hjulene. Noe går tapt til friksjon og varme. Kjøretøyineffektivitet kan klassifiseres i to kategorier av tap: veibelastning og energikonvertering. Hos Tesla fokuseres det på begge for å oppnå maksimal rekkevidde. Tesla Roadster benytter både et utrolig elektrisk drivverk og en ingeniørs effektivitetsbesettelse for å være den mest effektive produksjonssportsbilen på markedet i dag.

Veibelastning

Alle typer kjøretøy, uavhengig av hva slags drivverk de bruker, må overvinne veibelastning. Det inkluderer luftmotstand, mekanisk friksjon (kulelager, hjulnav, drivaksel, osv.) og dekkrullemotstand. Veibelastning påvirker alle kjøretøyer.  Når en bil øker farten, øker luftmotstanden; bilen får mer luft som skal “pushes” ut av veien. Derfor er veibelastningen større ved høyere hastigheter og er avhengig av aerodynamikken til kjøretøyet. Tesla-ingeniører er fokusert på å redusere aerodynamiske tap og samtidig oppnå vakker design. Veibelastningen kan minimeres ved å utforme bremser, kulelagre og andre roterende komponenter med mindre friksjon. Det er også viktig å bruke dekk som har lav rullemotstand og gjøre kjøretøyet så lett som mulig. Energien som spares ved å redusere veibelastning kan ha en betydelig positiv innvirkning på rekkevidden. Model S vil være en av de mest aerodynamiske sedanene som noensinne er bygget, med alle komponenter justert for å minimere friksjon og oppnå best mulig rekkevidde.

Energikonverteringstap

To teoretiske biler med identisk veibelastning kan ha svært forskjellig generell effektivitet basert på hvor effektivt de konverterer energien før den når hjulene. Elektriske biler har de laveste generelle energikonverteringstapene.

Effektivitet for elektriske kjøretøy

I et elektrisk kjøretøy lagres kjemisk energi i et batteri. Litium-ion-batterier brukes i Teslas kjøretøy på grunn av høy energitetthet. Konverteringen av kjemisk energi for å frigjøre elektroner (elektrisk energi) kan være mer enn 90 % effektiv – noe energi går tapt til varme i cellene og andre batteripakkekomponenter som strømledere og sikringer. De gjenværende komponentene i Tesla-drivverket – vekselretteren og motoren – er også svært effektive. Generelt er kjøreeffektiviteten til en Tesla Roadster på 88 % - nesten tre ganger mer effektivt enn et forbrenningskjøretøy.

Effektivitet for forbrenningskjøretøy

Kjemisk energi er lagret som bensin i en konvensjonell bil. Forbrenningen brukes til å konvertere kjemisk energi til termisk energi. Stemplene konverterer termisk energi til mekanisk arbeid som driver hjulene. Konverteringsprosessen er, i beste fall, 35 % effektiv. Mesteparten av energien som er lagret i bensinen går tapt som varme.

Effektivitet for hybrid- og ladehybridkjøretøy

Energikonverteringsprosessen i en hybridbil er en kombinasjon av prosessen i et forbrenningskjøretøy og et batterielektrisk kjøretøy. Den generelle effektiviteten for en hybrid er litt høyere enn konvensjonelle kjøretøy fordi det kan gjenvinne litt av veibelastningsenergien, men er fortsatt mye lavere enn et elektrisk kjøretøy. Når hybrider drives i helelektrisk modus – kan den generelle effektiviteten være ganske høy. Men når bensinmotoren tas i bruk, lider den generelle drivverkseffektiviteten tap grunnet både bensinkonverteringsprosessen og batteriet. En verden med 100 % hybridkjøretøyer er fortsatt 100 % avhengig av olje.

Effektivitet fra brønn til hjul

En sammenligning av et eksempel for hver teknologi avslører at elektrisk Tesla-teknologi bruker energi mest effektivt. Ettersom bedrifter bygger mer effektive kraftverk og bruker mer fornybar energi, øker brønn-til-stasjon-effektiviteten betraktelig. Etter hvert øker den generelle kjøretøyseffektiviteten til nivåer som aldri vil bli nådd av forbrenningsmotor- eller hybridteknologier.


X Deutschland Site Besuchen