Miljø


Olje vil ikke vare evig

Olje er en begrenset ressurs og en frustrerende kilde til prishopp, geopolitisk ustabilitet og miljømessige katastrofer av episke proporsjoner. Olje driver i dag 95 % av den amerikanske transportsektoren, en sektor som krever nesten 28 % av det totale energiforbruket. Globalt øker etterspørselen etter personlig transport mens oljereservene minsker. Ikke bare er olje en minskende ressurs, men det er også en betydelig kilde til utslipp av klimagasser.

Heldigvis kan reduksjonen av oljeforbruk i transport raskt øke uavhengigheten og redusere utslippene. Tesla-biler er banebrytende i utviklingen av et renere, mer uavhengig transportparadigme.

Ren energi er fremtiden

Å redusere transportsektorens avhengighet av olje betyr økende avhengighet av elektrisitet. Ettersom transporten øker bruken av strømnettet, vil etterspørselen etter energi stige. Dette behovet kan møtes ved å bygge ut stadig mer effektive kraftverk og fornybar energi. Mange land har forpliktet seg til å redusere avhengigheten av fossilt brennstoff ved å øke sine porteføljer for fornybar energi. USAs føderale myndigheter har lovet å redusere utslipp av klimagasser med 28 % innen 2020. I Europa bør fornybar energi utgjøre 20 % av energiforbruket innen 2020. Bare Tyskland alene har mer enn firedoblet mengden fornybar energi til strømnettet på mindre enn et tiår.

Noen kan hevde at elektriske biler bare erstatter én forurenser (olje) med en annen (kull). For å bruke det amerikanske strømnettet som eksempel, halverte Teslas kjøretøy karbondioksidutslippene i forhold til oljeforbrenningsrivalene, til tross for det faktum at omtrent halvparten av strømnettet er drevet av kull. Vi kan gjøre det bedre. Over de siste fem årene har USAs elektrisitetsproduksjon fra fornybar energi økt, mens produksjonen fra kull har gått ned. Ettersom denne endringen skjer, blir elektriske biler enda renere. I California bidrar fornybare ressurser (13 %) mer til strømnettet enn kull (12 %).

Modig handling

Mange Tesla-eiere verden rundt tar utslippene i egne hender. I økende grad avhenger de utelukkende av solenergi for å dekke hele energibehovet og trår dermed lettere på planeten. Noen bedrifter tilbyr sine kunder muligheten til å kjøpe energi generert utelukkende fra fornybare kilder. I begge tilfeller lever Roadster-eiere en virkelig utslippsfri livsstil.


X Deutschland Site Besuchen