Avansert programvare


En Silicon Valley-tilnærming til kjøretøyprogramvareA Silicon Valley approach to vehicle software

En av de største fordelene med å starte et revolusjonerende bilselskap i hjertet av Silicon Valley, er den direkte tilgangen til de beste og smarteste programvareingeniørene i bransjen. Den avanserte programvaren (referert til som "firmware") i Tesla Roadster er utviklet med et intenst fokus på rask og smidig innovasjon. Med hver kjørte kilometer av Roadster-flåten får vi innsikt til å finjustere funksjonaliteten til Roadster-systemene.

Roadsteren bruker mange prosessorer til å kontrollere funksjoner føreren ofte tar for gitt, fra styring av batterispenning og motorkontroll til diagnostikk, dørlåser og interaksjon med berøringsskjermen. Mange forskjellige operativsystemer og programmeringsspråk brukes til å optimalisere hver prosessor for å utføre sin oppgave. Prosessorene jobber sammen for å overvåke statusen til komponentene i hele bilen, dele informasjon for å koordinere handling og reagere på endrede eksterne forhold.

Intern utvikling

Roadster-firmware er utviklet internt av et variert team av programvareingeniører i Tesla-hovedkvarteret. Det lille, sammensveisede teamet er i stand til å gjøre en smidig tilnærming til utvikling. For det som det tar vanlige produsenter tre måneder å oppgradere på grunn av langdryge forhandlinger mellom leverandører, kan teamet utvikle på tre timer. Tesla kan gjøre, og gjør, hele tiden forbedringer av funksjonaliteten til Roadstere på veien - hver gang en bil mottar service, enten på et servicesenter, eller på veien, oppdaterer en Tesla-tekniker bilens firmware etter behov ved å ganske enkelt plugge bilen til en datamaskin. Det har vært tilfeller der teamet har utviklet programvareløsninger på maskinvareproblemer innført av eksterne leverandører. Denne oppfinnsomheten gjør Roadster-eierskap til en unik opplevelse –hvis Tesla introduserer nye, mer elegante kodelinjer, får eiere nyte fordelene, uansett hvor gammel bilen er.

System for kjøretøybehandling

Systemet for kjøretøybehandling er som dirigenten i et finstemt orkester – det muliggjør funksjonene som føreren er mest oppmerksom på under kjøring. Det håndterer sikkerhetssystemet, åpner dørene, kommuniserer advarsler ("fest setebeltet", "dør på gløtt", osv.), administrerer eierens PIN-kode og starter parkeringstjeneste-modus.

Systemet for kjøretøybehandling samler informasjon fra mange av de andre prosessorene for å koordinere de nødvendige handlingene for kjøring. Når nøkkelen er satt inn i bilen, slår systemet for kjøretøybehandling på berøringsskjermen. Når nøkkelen er satt til PÅ-posisjonen, klargjør systemet for kjøretøybehandling bilen for kjøring ved å instruere andre prosessorer til å starte oppgavene. Den beregner tilgjengelig område og klargjør kraftelektronikkmodulen til å sende strøm til motoren fra batteriet. Systemet for kjøretøybehandling kontrollerer kjøremodusene (ytelse, standard eller rekkevidde), og samarbeider med batteriprosessoren for å lade opp og lade ut på riktig måte. Den beregner ideelt og faktisk område ved hjelp av en kompleks algoritme som vurderer batterialder, -kapasitet, kjørestil og overslag for energiforbruk.

Batteri- og ladesystemer

Batteriprosessorer kontrollerer temperatur og spenning i batteripakken ved å overvåke mer enn 100 individuelle sensorer. Når visse temperaturer nås, starter prosessoren oppvarming eller avkjøling. Hvis prosessoren oppdager overstrøm, velt, eller kollisjon, kobler den elektrisk batteriet fra resten av bilen for å isolere eventuell høyspentfare.

Prosessoren i kraftelektronikkmodulen håndterer lading. Når ladeporten åpnes, aktiveres ladesystemene og begynner å koordinere med systemet for kjøretøybehandling. Kraftelektronikkmodulen instrueres til å sende strøm til lysringen i ladeporten og de hvite LED-lysene aktiveres. Når føreren kobler til kontakten og lukker pilotbryteren, blir lysene blå. Når kontakten er tilkoblet, oppdager prosessoren for kraftelektronikkmodulen tilgjengelig strøm fra uttaket, og systemet for kjøretøybehandling kontrollerer om føreren tidligere har satt ladeinnstillinger for stedet.

Når bilen fastslår hvilket strømnivå som skal brukes, begynner kontaktorene mellom motoren og batteriet å lukke seg med en rekke hørbare klikk. Denne funksjonen sikrer at høyspenning fra uttaket ikke strømmer til batteriet før hver tilkobling er riktig parret. Batteriprosessoren, prosessoren for kraftelektronikkmodulen, og systemet for kjøretøybehandling jobber sammen for å blinke LED-lysene i lysringen – hvis batteriet er tomt, blinker lysene hurtig. Ettersom batteriet lades, blinker lysene saktere. Når batteriet er fullstendig oppladet, blir lysene grønne.

Batteriprosessoren hjelper til med å bevare batteriets levetid hvis bilen er plugget inn i lange perioder av gangen ved å kontrollere ladestatusen én gang i døgnet, og fyller på batteriet etter behov for å opprettholde en sunn ladetilstand.

Kontroll av dreiemoment

Prosessoren i kraftelektronikkmodulen styrer også Roadsteren i kjøremodus. Prosessoren overvåker gasspedalen og bruker informasjonen til å kontrollere strøm til motoren. For å sikre at generert dreiemoment er egnet for tilstanden til andre komponenter i bilen, overvåker mange andre prosessorer utenom kraftelektronikkmodulen statusen til bilen og sender eksterne krav til kraftelektronikkmodulen. For eksempel, hvis batteriprosessoren og systemet for kjøretøybehandling beregner at batteriet er fullt, reduseres regenerativt dreiemoment. Hvis prosessoren for kraftelektronikkmodulen oppdager at motoren har overskredet den ideelle temperaturen, reduseres strøm til motoren.

Ekstern diagnostikk

En ekstra fordel med Roadster-eierskapet muliggjort av firmware er Teslas evne til å diagnostisere bilfunksjoner eksternt. Hvis en eier føler at noe er galt med bilen, kan fjerndiagnostisering av Teslas servicepersoner finne problemet og en løsning, uten direkte tilgang til bilen.

Roadster-fastvaren inneholder et system som gjør at bilen kan "snakke" med hovedkvarteret hvis kunden velger dette. I situasjoner der kunder har valgt dette, har firmware-teamet brukt informasjonen som formidles til Tesla til å varsle en eier om et forestående problem og stadig forbedre Roadsterens firmware. Systemovervåking kan være utilgjengelig i noen områder og kan endres eller avvikles uten varsel.


X Deutschland Site Besuchen