All Our Patent Are Belong To You

Yesterday, there was a wall of Tesla patents in the lobby of our Palo Alto headquarters. That is no longer the case. They have been removed, in the spirit of the open source movement, for the advancement of electric vehicle technology.

Tesla Motors skapades för att påskynda antagandet av hållbar transport. Om vi bereder en väg för skapandet av attraktiva fordon och sen placerar ut minor av immateriella rättigheter bakom oss för att hindra andra, agerar vi på ett sätt tvärtemot det målet. Tesla kommer inte att driva några stämningar mot någon som i god tro vill använda vår teknik.

När jag grundade mitt första företag, Zip2, trodde jag att patent var något bra och jag jobbade hårt för att få dem. De kanske var bra för länge sedan, men alltför ofta nu för tiden är de endast till för att kväva framsteg, befästa positionerna för storföretag och stärka juristerna snarare än själva uppfinnarna. När jag efter Zip2 insåg att patent bara innebär att köpa en lott till en stämning, har jag undvikit dem då jag kunnat.

På Tesla däremot kände vi oss tvungna att skapa patent p.g.a. oron över att de stora biltillverkarna skulle kopiera vår teknologi och sedan använda sin masstillverkning, försäljning och marknadsföring för att besegra Tesla. Vi kunde inte haft mer fel. Den olyckliga verkligheten är det motsatta: elbilsprogram (eller program för alla bilar som inte bränner kolväten) hos de stora biltillverkarna är små eller obefintliga och utgör i snitt långt under 1 % av deras totala fordonsförsäljning.

Som bäst tillverkar de stora bolagen elbilar med begränsad räckvidd i begränsad volym. Vissa tillverkar inga bilar utan utsläpp.

Med tanke på att nybilstillverkningen närmar sig 100 miljoner fordon per år och att den globala vagnparken består av ungefär 2 miljarder bilar är det omöjligt för Tesla att bygga elbilar snabbt nog för att ta tag i koldioxidkrisen. Samtidigt innebär det att marknaden är enorm. Våra verkliga konkurrenter är inte det lilla antal icke-Tesla-elbilar som tillverkas, utan snarare det enorma antal bensinbilar som lämnar världens fabriker varje dag.

Vi tror att Tesla, andra bolag som tillverkar elbilar och världen skulle tjäna på en gemensam, snabbutvecklande teknologiplattform. 

Teknologiskt ledarskap definieras inte av patent, vilket historien upprepade gånger har visat vara mindre skydd mot en bestämd konkurrent, utan snarare av ett bolags förmåga att attrahera och motivera världens mest talangfulla ingenjörer. Vi tror att tillämpningen av öppen källkod till våra patent stärker snarare än försvagar Teslas position i detta avseende.

Taggar: 

Hämta uppdateringar Håll dig informerad med
kommande uppdateringar
Provkör Beställ din

Kommentarer

pinyo@seatboat.com

I just learnt couple of days back after I watched a video on youtube about Tesla Powerwall, that Tesla let you have their patents to encourage growth of green tech. That is great news. With a little research it led me to this articles

To cut thing short, I am in interested in Tesla patents. How do I get my hand on these patents please? Can anyone help me out please?

rdcover@rogers.com

Hi Everyone. Tesla I commend you so much for the position taken on this whole issue. I want to see so much a cleaner safer environmentally friendly car. I'd really love to see a blog entry on how Tesla is approaching the whole issue of after market recycling of the products produced. The other pondering I'm doing is that when (and I stress when not if) electric cars become available in significant number how can we generate that power. At this point I have little understanding of nuclear energy. to have any significant contribution in views. In the long run its a whole picture approach that is going to win the day. Tesla thank you for keeping the balls rolling. Just something I found helpful in my travels. It's hard to separate the truth from fiction when ignorance plays a role.
http://www.foe.org.au/anti-nuclear/issues/nfc/power/new-reactor-types

ronaldo.obem@gm...

All our patent are belong to us, my dear friend Elon.
Ps. sorry for almost a year of delay to answer, in june 11, 2015 you will understand way.
Thank for all !