Miljö


Petroleum kommer inte att finnas för evigt

Petroleum är en begränsad resurs och en förarglig källa till prishöjningar, geopolitisk osäkerhet och miljökatastrofer av episk storlek. Petroleum driver för närvarande 95 % av USA:s transportsektor - en sektor som kräver nästan 28 % av den totala energianvändningen. Globalt ökar efterfrågan av transport samtidigt som reserverna minskar. Petroleum är inte bara en minskande resurs, det är också en stor källa för utsläpp av växthusgaser.

Som tur är kan minskad användning av olja för transport snabbt öka självständighet och minska utsläpp. Teslas fordon är nyskapande för att utveckla ett renare, mer självständigt transportparadigm.

Ren energi är framtiden

Att minska transportsektorns beroende av petroleum innebär också att öka beroendet av elektricitet. När transportsektorn ökar sin användning av elnätet kommer efterfrågan av energi att öka. Denna efterfrågan kan mötas genom att skapa effektivare kraftverk och förnyelsebar energi. Många länder har gått med på att minska sitt beroende av fossilt bränsle genom att öka sina portföljer med förnyelsebar energi. Den amerikanska staten har lovat att minska utsläppen av växthusgaser med 28 % till 2020. I Europa bör förnyelsebar energi stå för 20 procent av energikonsumtionen 2020. Tyskland har mer än fyrdubblat den mängd förnyelsebar energi som driver elnätet på mindre än ett decennium.

Vissa säger att elektriska fordon bara byter ut en förorenare (petroleum) mot en annan (kol). I USA halverar Teslas fordon koldioxidutsläppen jämfört med de rivaliserande bensinbilarna, trots det faktum att ungefär halva elnätet drivs av kol. Vi kan bli bättre. De senaste fem åren har mängden elektricitet som kommer från förnyelsebar energi ökat i USA samtidigt som den från kol har minskat. När denna förändring sker kommer elektriska fordon att bli ännu renare. I Kalifornien bidrar förnyelsebar energi (13 %) mer till elnätet än vad kol gör (12 %).

Djärva åtgärder

Många Tesla-ägare jorden runt tar utsläppen i egna händer. Fler och fler förlitar sig helt och hållet på solkraft för sitt energibehov och gör på så sätt en mindre avtryck på planeten. Vissa elbolag ger sina kunder möjligheten att köpa energi som enbart kommer från förnyelsebar energi. I båda fallen lever Roadster-ägarna verkligen utsläppsfria liv.


X Deutschland Site Besuchen