Incitament


Fördelar med elbilar runtom i världen

Välj din plats för att läsa mer om fördelar med att köpa och äga en elbil. Vanliga fördelar är skatteavdrag, rabatter, gratis parkering och fri tillgång till samåkningsfiler.

 

NATIONELLA FÖRDELAR - Sverige

 • Laddning

  Supermiljöbilspremie

  Ett bidrag på 40 000 kr har införts sedan 1 januari 2012 för inköp av nya supermiljöbilar. Detta är fordon med maximalt koldioxidutsläpp på 50g/km.

  För privatpersoner som köper en supermiljöbil är bidraget 40 000 kr.

  För företag som köper en supermiljöbil är bidraget 35 % av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och motsvarande bensin-/dieselbil, dock maximalt 40 000 kr.

  Supermiljöbilspremien utbetalas till den första som bilen registreras på. Premien är antalsbegränsad till 5000 stycken och tidsbegränsad till 31 dec 2014.

   
 • Laddning

  REDUCERAT FÖRMÅNSVÄRDE FÖR TJÄNSTEBIL

  Det första steget är att förmånssvärdet för tjänstebilen minskas till förmånsvärdet hos motsvarande bensin-/dieselbil.

  Det andra steget är att förmånsvärdet för tjänstebilen reduceras med 40 % jämfört med motsvarande bensin-/dieselbil. Den maximala nedsättningen av förmånsvärdet är 16 000 kr per år.

   
 • Laddning

  Undantag från årlig vägtrafikskatt

  Undantag från den årliga vägtrafikskatten i fem år från registrering, därefter 360:- per år.

   

X Deutschland Site Besuchen