Information för räddningstjänsten

SKYDDA DEM SOM SKYDDAR OSS

Tesla Motors är engagerade i att hjälpa brandförsvaret och räddningstjänsten att säkert hantera nödsituationer som involverar Tesla Model S och Roadsters. Nödknappar för frånkoppling finns tillgängliga för att inaktivera fordonet när utrymning krävs för att rädda passagerare.

Bilägare

Följ dessa instruktioner vid en olycka

 1. Stäng av bilen

  Roadsters – Stäng av bilen och ta ur nyckeln

  Model S – Stängs inte av—tryck bara på "park"-knappen längst ut på växelspaken.

  Teslas bilar är elektriska och för inget oväsen ens när drivlinan är igång.

 2. Tesla vägassistansnummer

  Nödfall – Ring 112

 3. Se ditt bilägarkort i handskfacket på vägassistans dygnet runt och bärgningsinstruktioner

Kontakta oss

Räddningstjänst, brandförsvar och personal under utbildning som har frågor ombeds ringa (888) 771-2504 eller något av våra Tesla vägassistansnummer. E-posta frågor som inte är brådskande till firstrespondersafety@teslamotors.com